Att komma i kontakt är enkelt!


Vi vill gärna höra från dig, så skicka gärna ett meddelande med alla idéer eller förfrågningar du har. Vi kommer att kontakta dig inom två arbetsdagar. 
Om du är intresserad av att arbeta för DevPals, klicka här.
Den registeransvarige för uppgifterna är DevPals. Styrenhetens kontaktinformation finns på www.devpals.co.uk. Dina personuppgifter kommer att behandlas för att svara på den förfrågan du skickade och som utgör ett legitimt intresse för den registeransvarige; och eventuella påståenden, sökande om rättelse eller försvar av anspråk, vilket utgör ett legitimt intresse för den registeransvarige. Uppgifterna kommer att lagras i 6 år från det att du svarar tills anspråken upphör eller våra skyldigheter gentemot lagen upphör. Personuppgifterna kan lämnas ut till våra underleverantörer vid tillhandahållande av tjänster, i synnerhet till leverantörer av IT- och värdtjänster, leverantörer av underhålls-, gransknings- och konsulttjänster samt juridisk, HR- och bokföringsassistans. Du har rätt att begära åtkomst till dina uppgifter, rättelse av dina uppgifter, rätten att begära radering eller begränsning av behandlingen samt rätten att invända mot behandlingen, rätten till dataportabilitet och rätten att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet.
 
Org.nr : 10653250 | +442045772892 | Villkor | Integritetspolicy | Cookies | Anmärkning om kön